oppo怎么召唤语音助手?oppo语音助手怎么一喊就出来?

来源:科讯网

oppo怎么召唤语音助手?

1、打开手机设置,点击【Breeno】选项。

2、点击【Breeno语音】。

3、点击【语音唤醒】。

4、选择语音唤醒词,并按提示录入唤醒词,当说出语音唤醒词时即可唤醒语音助手。

oppo语音助手怎么一喊就出来

1 打开设置Breeno

打开手机设置,选择Breeno。

2 选择语音唤醒

点击Brenno语音,语音唤醒进入。

3 开启语音唤醒

开启语音唤醒右侧按钮,即可用语音唤醒语音助手。

标签: oppo怎么召唤语音助手 传输数据 手机搬家 搬家界面

推荐

财富更多》

动态更多》

热点